Yemeklerle’de gezinmeniz ve içeriğini kullanımınız aşağıdaki kullanım şartlarına tabidir.

İçerik

Yemeklerle’de yer edinen içeriğin doğru ve/yada güncel olduğu hiç bir şekilde iddia yada güvence edilmemektedir. Yemeklerle’de gösterilen bütün içerik site yazarları tarafınca sağlanmakta olup tarif gönder bölümünden tarif gönderen yazarlar gönderdikleri içeriğin (resim ve tarif içinde ne olduğu) Yemeklerle’ce kullanılmasına, değiştirilmesine yayınlanmasına müddetsiz izin vermiş sayılırlar. Yayınlanan tariflerin yayından kaldırılması mevzusunda kararı Yemeklerle verecektir.

Yemeklerle’de yer edinen bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişik hiç bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Yemeklerle bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini test etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararı dokunan bir faktör olmadığı yada yönlendirilen sitenin hukuka müsait olduğu gibi yada benzeri hiç bir bir güvence vermemektedir.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden önde gelen Yemeklerle T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına bakılırsa bütün üyelerimiz icra ettikleri paylaşımlardan sorumludur. Yemeklerle ile alakalı yapılacak bütün hukuksal şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde alakalı kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (bir) hafta içinde ihtiyaç duyulan işlemler yapılacaktır.

Telif hakları ve alıntı

Yemeklerle’de gösterilen bütün içerik ve site kodlarına ilişik bütün haklar(kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Yemeklerle’ye aittir. İçeriğe ait yazarlar ve Yemeklerle içinde yapılmış kontrat hükümleri saklıdır.

Yemeklerle içeriği yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz. Aksi yönde aleni yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/yada reklam ve benzeri gelir elde edecek halde kullanılması yasaktır.

Yemeklerle’nin dilediği zaman, dilediği şahıs yada kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.

Gizlilik politikası

Yemeklerle’de bulunduğunuz vakit boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair hususi bilgiler içermez, bu nevi şahsi bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi yeniden tanımak için kullanılabilir.

Yemeklerle Google Adsense yayıncısıdır. Google üçüncü taraf satıcısı olarak Yemeklerle’de reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcının internet sitenize yapmış olduğu önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak suretiyle çerezleri kullanmaktadır.

Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve ortaklarının kullanıcılarınıza, sitenize ve/yada İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak reklam sunmasına imkan tanır.

Kullanıcılar, reklam devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek DART çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, kullanıcılar, Network Advertising Initiative (Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi) devre dışı bırakma sayfasını ziyaret ederek bir üçüncü taraf sağlayıcının çerez kullanımını devre dışı bırakabilirler.)

Yemeklerle’yi ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve tarayıcınızın sağlamış olduğu sair genel veriler Yemeklerle tarafınca anonim olarak kaydedilmektedir.

Yemeklerle site istatistiklerinin kaydedilmesi için Google Analytics teknolojisini kullanmaktadır.

Kullanıcıların Yemeklerle sitesine yükledikleri profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, tarif fotoğrafları vb. tüm resim/video/görseller arama motorlarında gözükebilir.

Yemeklerle’nin hak ve yükümlülükleri
Yemeklerle kullanım koşullarını evvelinde bildirmeksizin değiştirebilir. bundan dolayı kullanım koşullarını muayyen aralıklarla incelemeniz öneririz. Yemeklerle Yemeklerle’yi meydana getiren bütün unsurları evvelinde haber vermeksizin değiştirme, sona erdirme, yenilerini ekleme, ücretlendirme haklarını saklı tutmaktadır. Yemeklerle lüzumlu görmüş olduğu takdirde belli kişilerin, kurumların, ip numaralarının yada ip bloklarının Yemeklerle’ye erişimini geçici yada kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Sitenin virüs ve sair zararı dokunan içerik barındırmaması için itina sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sıkıntı ve öteki nedenlerle bilgisayarınıza virüs, trojan benzer biçimde zararı dokunan yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu benzer biçimde risklere karşı antivirüs programları ve benzeri uygulamalar kullanmanızı öneri ederiz. Sitemizde gezinmeniz dolayısıyla karşılaşabileceğiniz yazılımsal ve donanımsal dahil olmak suretiyle hiç bir zarara ilişik mesuliyet kabul etmemekteyiz. Bu nedenlerle internet sitemizden talepte bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metanei’nde, şahsi verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alakalı mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan “Yemeklerle” yada “Şirket” nezdinde işlenmesine ilişik esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemize (“https://www.yemeklerle.com”) kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz ile tarafınızca bildirilen ve yayınlanması talep edilen Youtube, Instagram benzer biçimde sosyal medya hesaplarınıza ilişik bilgiler e-ticaret faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, toplamış olduğu şahsi verileri bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata müsait yürütülmesi, yazışma faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için iş birliği yapmış olduğu yurt içi ve/yada yurtdışındaki müessese ve kuruluşlarla, gizleme ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan yurt içi ve/yada yurtdışındaki tedarikçilerle, istek halinde kamu otoriteleriyle ve alakalı iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) alakalı bireyin web sitesi üstünden üyelik formunu ve üyelik kapsamındaki işlemler esnasında web sitesinde yer edinen öteki formları doldurması ile elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu şahsi veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, alakalı bireyin web sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin mecbur olması hukuki nedeni ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan alakalı olması sebebiyle veri işlemenin mecbur olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması yada korunması için veri işlemenin mecbur olması hukuki nedeni uyarınca işlenmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edilmiş olduğu tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca meydana getirilen işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sebebiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna ayemek kaşığıırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini istek etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve müracaat taleplerinizi (üyelik ve veri silme vb.) sitemizde bulunan yazışma formu aracılığı ile gönderebilir ve bize yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine nazaran en kısa müddette ve en geç otuz gün içinde, ilk istek ücretsiz olmak suretiyle sonuçlandırır. Ancak aynı mevzuyla alakalı takip eden taleplerde yada ilk talepte işlemin ek olarak bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir yada gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek meydana gelen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması yada süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde müracaat tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak müracaat yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine yada ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, vazife alanına giren mevzularda lüzumlu incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir yanıt verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün arasında yanıt verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine yada resen meydana getirilen araştırma sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit etmiş olduğu hukuka ayemek kaşığıırılıkların veri sorumlusu tarafınca giderilmesine karar vererek ilgililere bildiri eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün arasında yerine getirilir. Kurul, telafisi güç yada imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka ayemek kaşığıırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin yada verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bizlere duyduğunuz itimat için teşekkür ederiz.

Tarifini Yayınla Kredi Kazan Hediyeleri Topla
Instagram'da